2 Sep 2018

Etika Mengikuti Pendapat Mazhab di Suatu Tempat


Berkata Ali bin Ja'far: telah mengabarkan kepada kami Isma'il ibnu Binti As Suddī, ia berkata:

Suatu saat aku hadir di Majlisnya Mālik (Ibnu Anas) -Rahimahullāh-, lalu beliau ditanya tentang suatu perkara, kemudian beliau menjawab dengan pendapatnya Zayd (Ibnu Tsābit) -Radhiyallāhu 'anhu-.

Aku pun berkata: Apa pendapatnya 'Ali dan Ibnu Mas'ūd -Radhiyallāhu 'anhumā- tentang perkara ini?

Kemudian beliau memberi isyarat kepada para penjaga untuk menangkap ku. Ketika mereka mendekat, maka aku pun lari, sampai mereka tak mampu mengejar ku.

Mereka berkata: Apa yg kami harus perbuat untuk buku-buku dan penanya?

Beliau pun menjawab: Datangkan dia tanpa kekarasan.

Lalu kemudian mereka datang kepadaku untuk membawaku kepadanya, dan aku pun ikut bersama mereka.

Lalu Mālik bertanya: Engkau datang darimana? 
Aku menjawab: Aku dari Kūfah.

Beliau kembali bertanya: Engkau tinggalkan dimana Adabmu?
Aku pun menjawab: Sesungguhnya aku ingin mudzakarah denganmu agar aku mendapatkan faedah.

Beliau berkata: Sesungguhnya tidak ada yg mengingkari kemulian dari 'Ali dan Abdullāh (Ibnu Mas'ūd) -Radhiyallāhu 'anhumā-, namun penduduk negri kami mengikuti pendapatnya Zayd bin Tsābit. Apabila engkau berada di antara suatu kaum, maka janganlah memulai kepada mereka dengan sesuatu yg mereka tidak ketahui, sehingga mereka pun membalasmu dengan sesuatu yg tidak engkau inginkan.

[Siyar A'lām An Nubalā' -Ad Dzahabiy-]


Bagikan

Jangan lewatkan

Etika Mengikuti Pendapat Mazhab di Suatu Tempat
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Suka dengan artikel di atas? Tambahkan email Anda untuk berlangganan.